Σχέδιο δράσης επιδεικτικής εφαρμογής GRASP – MED για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτιρίων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Η MES Energy ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Σχέδιο δράσης επιδεικτικής εφαρμογής GRASP – MED, με τη χρήση της πλατφόρμας του έργου GRASP, για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτιρίων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος». Η εταιρεία είχε αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κτίρια

  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
  • Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας»

Οι υπηρεσίες περιλάμβαναν τη διάγνωση, αποτύπωση, επιθεώρηση της ενεργειακής κατάστασης των ανωτέρω κτιρίων, την αξιολόγηση επίπτωσης εναλλακτικών σεναρίων ανακαίνισης με εφαρμογή βασικών τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ με χρήση της πλατφόρμας GRASP – MED λαμβάνοντας υπόψη ενεργειακούς και οικονομικούς δείκτες, την επιλογή βέλτιστου σεναρίου, την υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του Έργου.