Κατασκευή Ενεργειακών Έργων

Ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση Ενεργειακών Έργων.

Περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Σκοπός της εταιρίας είναι να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες σε βιομηχανικές, εμπορικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές [...]

Περισσότερα

Εμπορία Ενέργειας

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ διαθέτει Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 50 MW που της επιτρτέπει να αναπτύσσει εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα ηλ. ενέργειας [...]

Περισσότερα

Ερευνητικά Προγράμματα

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ όντας πρωτοπόρος σε θέματα Nέων Tεχνολογιών συμμετέχει σε Προγράμματα και Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας [...]

Περισσότερα

Τεχνολογίες Υδρογόνου

Το υδρογόνο αποτελεί μία εναλλακτική πηγή ενέργειας ή καλύτερα ένας «φορέας ενέργειας» και για πολλούς –λόγω των χαρακτηριστικών του- αποτελεί το καύσιμο του μέλλοντος.

Περισσότερα

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσομοίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς εγκαταστάσεων παραγωγής ή κατανάλωσης [...]

Περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας [...]

Περισσότερα