ΓΕΝΙΚΑ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση Ενεργειακών Έργων.

 • icon

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς κατέχοντας πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή έργων τρίτων.

 • icon

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Κατασκευή πλήθους ΦΒ έργων σε οικιακές και βιομηχανικές στέγες.

 • icon

  ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

  Μονάδες ΣΗΘ στη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα που χαρακτηρίζονται από αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

   

 • icon

  ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

  Απάντηση στην απαίτηση για ταχεία φόρτιση των οχημάτων στην αναπτυσσόμενη αγορά της ηλεκτροκίνησης.

 • icon

  ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  Κατασκευή αιολικών πάρκων σε περιοχές με αξιόλογο αιολικό δυναμικό.

 • icon

  ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ/ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

  Κατασκευή εγκαταστάσεων στα πρότυπα μονάδων του εξωτερικού που λειτουργούν επί σειρά ετών.

Τα έργα μας