ΓΕΝΙΚΑ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη δραστηριοποίησή της στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ειδικότερα, η εταιρία μελετά την ανάπτυξη ιδιόκτητων Αιολικών Πάρκων, Μικρών Υβριδικών Σταθμών με Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες και Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από Απόβλητα και Βιομάζα με την μέθοδο της Αεριοποίησης και της Αναερόβιας χώνευσης.

 • icon

  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

  Επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς κατέχοντας πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή έργων τρίτων.

 • icon

  ΑΙΟΛΙΚΑ

  Ανάπτυξη αιολικών έργων σε περιοχές με καλή γνώση του αιολικού δυναμικού καθώς και των γεωμορφολογικών και ιδιοκτησιακών συνθηκών

 • icon

  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

  Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί για εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού των υδάτων κατόπιν υδρολογικής μελέτης και τεχνοοικονομικής ανάλυσης.

 • icon

  ΒΙΟΑΕΡΙΟ / ΒΙΟΜΑΖΑ

  Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων έργων βιομάζας/βιοαερίου με εκμετάλλευση πρώτων υλών από την ευρύτερη περιοχή των έργων.

 • icon

  ΥΒΡΙΔΙΚΑ

  Τεχνογνωσία για το σχεδιασμό μικρών υβριδικών σταθμών με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες.

Τα έργα μας