Σχεδιασμός Συστημάτων και Προσομειώσεις

 • PV Installation

  • Energy Production Study using PVSyst 6.3 & HOMER 2.8 (weather data from METEONORM 6.1)
  • Full Project Design which includes: a) Drawings and Layouts, b) Cabling & substation calculations, c) Bill of Quantities / Materials (BOQ/ BOM), d) Offer Requests from main providers, e) Project management files and time scheduling, f) cost evaluation
  • Project Feasibility Study
 • Mixed RES Systems

  • Energy Production & Storage Study for off/on grid hybrid RES systems (PV-WIND-BIO-HYDRO) with batteries storage for self consumption using HOMER 2.8
  • Energy Production & Storage Study for on grid hybrid systems (PV and/or WIND and/or HYDRO) with batteries or water storage using Matlab based company developed software
  • Green Energy Footprint Calculations for hybrid RES systems (PV and/or WIND and/or HYDRO and/or BIOGAS-CHP) installed on industrial on-grid facilities using HOMER 2.8
 • Wind Power Plants

  • Wind Energy Potential Study using data for all Wind Turbine manufacturers, wind velocity data from measuring devices and WINDSIM 6.2 simulation software
  • Full Project Design which includes: a) Drawings and Layouts, b) Cabling & substation calculations, c) Bill of Quantities / Materials (BOQ/ BOM), d) Offer Requests from main providers, e) Project management files and time scheduling, f) cost evaluation
  • Project Feasibility Study
 • ORC / Waste Heat Exploitation

  • Waste Heat System Design and Energy/Feasibility Study using IPSE Pro and other tools
  • Concentrated Solar Thermal ORC System Design up to 2MW using IPSE Pro and other tools
  • Autonomous Solar RO-ORC Desalination System Design using IPSE Pro, HOMER 2.8 and ROSA software
 • CHP

  • CHP Project Feasibility Study
  • Full Project Design which includes: a) Drawings and Layouts, b) Cabling & substation calculations, c) Bill of Quantities / Materials (BOQ/ BOM), d) Offer Requests from main providers, e) Project management files and time scheduling, f) cost evaluation
 • ORC / Waste Heat Exploitation

  • Waste Heat System Design and Energy/Feasibility Study using IPSE Pro and other tools
  • Concentrated Solar Thermal ORC System Design up to 2MW using IPSE Pro and other tools
  • Autonomous Solar RO-ORC Desalination System Design using IPSE Pro, HOMER 2.8 and ROSA software
 • Biogas / Syngas

  • Feedstock Energy Potential Analysis for Anaerobic digestion or Gasification power plants
  • Project Feasibility Study
  • Gasification Project Engineering which includes: a) Drawings and Layouts, b) Cabling & substation calculations, c) Bill of Quantities / Materials (BOQ/ BOM), d) Warehouse calculations, e) Metal structures static calculations, f) Project management files and time scheduling, g) cost evaluation, h)Offer Requests from main providers
 • Street / Facilities Lighting

  • Lighting Project Study using RELUX
  • Project Feasibility Evaluation & Engineering for various system architecture scenarios including lamp changes (LED) and monitoring system installation (controllers per lighting spot)

Σύμβουλος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ βοηθά τους πελάτες της στην Ελλάδα να διαχειριστούν τις απαραίτητες για την επιχείρησή τους υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) όπως η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, η προμήθεια φυσικού αερίου, η προμήθεια νερού και η παροχή τηλεφωνίας και Internet με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ως ανεξάρτητος από τους παρόχους ΥΚΩ φορέας, είμαστε στη θέση αξιολογήσουμε και να συνδυάσουμε τις ευκαιρίες που δίνονται από τον ανταγωνισμό των παρόχων (όπου υφίσταται) και την ειδική μας τεχνογνωσία σε θέματα ενεργειακών τιμολογίων για μεγάλες εγκαταστάσεις ώστε να επιλέξουμε την βέλτιστη επιλογή εξοικονομώντας χρήματα των πελατών μας.

Η εταιρία μας παρέχει τις υπηρεσίες Συμβούλου ΥΚΩ (Ενεργειακός & Τηλεπικοινωνιακός Σύμβουλος) στα πλαίσια ενός Baseline Bonus Based (BBB) συμβολαίου. Που θα πει πως η εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της αντί μέρους της εξοικονόμησης που απολαμβάνει ο πελάτης σε σχέση με μια προσυμφωνημένη υφιστάμενη κατάσταση, εκκαθαριστικά ανά συμφωνημένη περίοδο (έτος ή τρίμηνο).

Η διαδικασία συνεργασίας έχει ως εξής:

 • Βήμα 1

  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Σύμβουλο ΥΚΩ με την υπογραφή του BBB συμβολαίου και έγκριση πρόσβασης του στα απαιραίτητα στοιχεία.

 • Βήμα 2

  Περιοδική (6 ή 12 μήνες) πρόταση μέτρων εξοικονόμησης πόρων από ΥΚΩ που συντάσεται από τον Σύμβουλο.

 • Βήμα 3

  Εφορμογή μέτρων από τον Πελάτη.

 • Βήμα 4

  Σύγκριση δαπανών ΥΚΩ με αυτές του προσυφωνημένου Baseline.

 • Βήμα 5

  Υπολογισμός αμοιβής περιόδου Συμβούλου ΥΚΩ.

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου ΥΚΩ περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρομαγνητισμός

 • Περιοδική επιλογή / αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας βάσει ευκαιριών ανταγωνισμού
 • Συμφωνία τιμολόγησης MWh ανάλογα με το ενεργειακό προφίλ που αιτείται ο Σύμβουλος
 • Αναπροσαρμογή χρεώσεων ισχύος κατόπιν αποτύπωσης συστήματος
 • Ενταξη πελατών σε ομάδες διαπραγμάτευσης με παρόχους ενέργειας
 • Σύνταξη ενεργειακού εγχειριδίου για εξοικονόμηση πόρων

Φυσικό Αέριο

 • Επιλογή κατάλληλων τιμολογίων ανά κατηγορία χρέωσης (κλιματισμός, χρήσεις κοκ) κατόπιν αποσαφήνισης των καταναλώσεων
 • Διαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβολαίων βάσει επικαιροποιημένων μετρήσεων παροχών και είδους καταναλώσεων
 • Ενταξη πελατών σε ομάδες διαπραγμάτευσης με παρόχους ΦΑ
 • Σύνταξη εγχειριδίου για εξοικονόμηση πόρων

Νερό

 • Επιλογή κατάλληλων τιμολογίων κατόπιν αποσαφήνισης των καταναλώσεων
 • Διαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβολαίων βάσει επικαιροποιημένων μετρήσεων παροχών
 • Σύνταξη εγχειριδίου για εξοικονόμηση πόρων

Επικοινωνίες

 • Περιοδική επιλογή / αλλαγή παρόχου τηλεφωνίας & internet βάσει ευκαιριών ανταγωνισμού
 • Επιλογή κατάλληλων προγραμμάτων

PRESENTATIONS

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες