ΓΕΝΙΚΑ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ όντας πρωτοπόρος σε θέματα Nέων Tεχνολογιών συμμετέχει σε Προγράμματα και Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας στοχεύει σε υγιείς, αξιόπιστες και εποικοδομητικές συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς με πολλαπλά αναπτυξιακά και κοινωνικά οφέλη.

Τα έργα μας