ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ είναι η θυγατρική εταιρία του ομίλου εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που ασχολείται με τις ενεργειακές εφαρμογές. Δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά της εταιρίας C ENERGY ΕΠΕ, μιας κατασκευαστικής και συμβουλευτικής εταιρίας του χώρου των ΑΠΕ με δυνατή τεχνογνωσία στα ενεργειακά θέματα με σκοπούς να:

 • Αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά εφαρμογών, κατασκευών και υπηρεσιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
 • Συμμετάσχει ενεργά σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ή Διεθνή ερευνητικά προγράμματα της θεματικής περιοχής της ενέργειας.
 • Αναπτύξει δραστηριότητες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την επέκτασή της στις Αγορές των Βαλκανίων, της Τουρκίας και της Ιταλίας.
 • Επενδύσει στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές  και πιο συγκεκριμένη στην ανάπτυξη ιδιόκτητων Αιολικών Πάρκων, Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Μικρών Υβριδικών Έργων με χρήση Φωτοβολταϊκών και μπαταριών και Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από Απόβλητα και Βιομάζα.
 • Παράσχει ενεργειακές υπηρεσίες προς τρίτους (ESCO) καθώς και υπηρεσίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση τεχνολογιών όπως οι μηχανές Οργανικού Κύκλου Rankine (ORC), η Μίκρο Συμπαραγωγή (micro CHP), οι τεχνολογίες κελιών καυσίμου (Fuel Cells) καθώς και άλλων συμβατικών τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων της βιομηχανίας, της ναυτιλίας αλλά και του εμπορικού τομέα.

Ο όμιλος εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Δραστηριοποιείται στις αγορές  της διαχείρισης του νερού και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Κατέχει κυρίαρχη θέση στην Ελληνική αγορά και έχει μόνιμη παρουσία σε Μεγάλη Βρετανία, Κύπρο και Ρουμανία, ενώ προϊόντα του ομίλου διατίθενται σε πολλές χώρες. Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ παραδοσιακά δραστηριοποιείται στους πιο κάτω τομείς:

 • Συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ για παροχή πόσιμου νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης δικτύων καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΔΕΥΑ και φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων
 • Ανάπτυξη και προμήθεια προκατασκευασμένων συστημάτων (compact) επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η Στρατηγική της εταιρίας συνοψίζεται στους κάτωθι άξονες:
 • Ανάπτυξη και Επενδύσεις σε ιδιόκτητα έργα ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών.

 • Δημιουργία Προϊόντων και Υπηρεσιών Εξοικονόμησης Ενέργειας που να καλύπτουν στρατηγικούς πελάτες στον ξενοδοχειακό χώρο, στον χώρο της Ναυτιλίας και της Βιομηχανίας.

 • Χρήση Νέων Πρωτοποριακών Τεχνολογιών & Συστημάτων με αυξημένη προστιθέμενη αξία.

 • Συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που ενισχύουν την θέση της εταιρείας στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Υπηρεσιών.

 • Συνεργασία με αξιόπιστους επενδυτές και funds του χώρου της ενέργειας.

 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στον χώρο της ενέργειας και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διονυσης Γεωργοπουλος, President

Ο κ. Γεωργόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με 25ετή εμπειρία στην διαχείριση νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων. Διετέλεσε ιδρυτής, μέτοχος και διαχειριστής της εταιρείας περιβαλλοντικών μελετών ΕΠΕΜ (1992–1999). Το 2000, ίδρυσε την ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, κατασκευή και διαχείριση έργων επεξεργασίας και διάθεσης νερού, υγρών αποβλήτων και στερεών αποβλήτων. Μέχρι σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ο οποίος έχει κυρίαρχη θέση στην Ελληνική αγορά νερού και αποβλήτων και σημαντική δραστηριότητα σε Κύπρο και Ρουμανία. Έχει σημαντική εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή δεκάδων έργων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ΧΥΤΑ, καθώς και βιολογικών καθαρισμών, μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης νερού κλπ. Παράλληλα είναι ιδρυτής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τεχνικής Εκπαιδευτική ΑΕ με σημαντική δραστηριότητα σε Ελλάδα και Βαλκάνια.

Κωνσταντινος Τερζης, CEO - BoD member

Ο κ. Τερζής είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Msc Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας ΕΜΠ καθώς και κάτοχος πτυχίου Βιομηχανικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διατελέσει: CEO της Energy Trading ΑΕ, Οικονομικός Δ/ντής της C Energy ΕΠΕ, Σύμβουλος της WIND7 AG και της ISOLUX CORSAN SA στην Ελλάδα, Μελετητής σταθμών καύσης SRF της ENGAL ΑΕ.

Αντικείμενο εξειδίκευσης: Φωτοβολταϊκά, Οργανικός Κύκλος Rankine, Βιομάζα, Οικονομοτεχνικές μελέτες

Παναγιωτης Λαγγουρανης, CTO

Ο κ. Λαγγουράνης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος Msc Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας ΕΜΠ. Έχει διατελέσει: Τεχνικός Σύμβουλος της ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, Τεχνικός Σύμβουλος της BIOZEPHIROS Srl με έδρα τη Ρουμανία, Τεχνικός Δ/ντής της C Energy ΕΠΕ.

Αντικείμενο εξειδίκευσης: Έργα και μελέτες αιολικών σταθμών, Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα.

Δρ. Παναγιωτης Ζερβας, BDD

Ο κ. Ζέρβας είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ στη θεματική περιοχή των υβριδικών θερμοηλεκτρικών μονάδων. Σο πεδίο εφαρμογής η ερευνά του εξειδικεύεται στα συστήματα ΑΠΕ, στις τεχνολογίες Υδρογόνου και στη βελτιστοποίηση διεργασιών & συστημάτων. Έχει αρθρογραφήσει σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών καθώς και σε μέσα έντυπης ενημέρωσης ενώ έχει διατελέσει Γενικός Δ/ντής της Cardel Α.Ε., Γενικός Δ/ντής της C Energy ΕΠΕ καθώς επίσης Δ/νων Σύμβουλος της Econoisis A.B.E.T.E.

PRESENTATIONS

Εταιρική Παρουσίαση 2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

OHSAS 18001 : 2007/ELOT 1801 : 2008
ISO 14001 : 2004
ISO 9001 : 2008