SMART IN MED – Διαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασία για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην Καινοτομία στον Ενεργειακό Τομέα στη Μεσόγειο

Η MES Energy ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Υπηρεσίες διερεύνησης, αναγνώρισης και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Αττικής στο χώρο των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και πιλοτική εφαρμογή αυτών σε πραγματικές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του έργου «SMART IN MED – Διαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασία για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην Καινοτομία στον Ενεργειακό Τομέα στη Μεσόγειο».

Η εταιρεία είχε αναλάβει τη διαμόρφωση ενός καμβά επιχειρηματικών μοντέλων και την επιλογή αυτών που θα εφαρμοστούν πιλοτικά, την ανάπτυξη μεθοδολογίας επιλογής κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων για τις Μεσογειακές περιοχές που συμμετέχουν στο SMART IN MED, τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων από τους τελικούς χρήστες των ΜΜΕ και την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του επιλεγμένου μοντέλου σε ΜΜΕ της Αττικής στο χώρο των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίριο του ΥΠ.ΕΘ.Α

Η MES Energy ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίριο κοιτώνων σε Στρατόπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α), για το έργο LIFE11 ENV/GR/938 – MECM».

Το έργο LIFE11 ENV/GR/938 «Military Energy and Carbon Management”, υλοποιείται με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και αφορά στην Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) πιλοτικά σε τρία (3) Στρατόπεδα του ΥΠ.ΕΘ.Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2011. Τα στρατόπεδα που έχουν επιλεγεί είναι η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, ο Ναύσταθμος Κρήτης στη Σούδα και το Στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη. Στην υλοποίηση του συμμετέχουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α) ως συντονιστής δικαιούχος και το ΚΑΠΕ ως συνδικαιούχος.

Η εταιρεία είχε αναλάβει, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης με το ΚΑΠΕ κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Επίδειξη καλής λειτουργίας και Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού για την χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο κοιτώνων ΕΡΜΗΣ στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

Στο κτίριο εγκαταστάθηκαν μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, θερμιδομετρητές (για τη μέτρηση της θερμικής ενέργειας που καταναλώνεται για τη θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ΖΝΧ και αυτής που παράγεται από το κεντρικό θερμικό ηλιακό σύστημα) και σύστημα αυτοματισμού για εξοικονόμηση ενέργειας (που αφορά σύστημα αντιστάθμισης λέβητα με έλεγχο εξωτερικής θερμοκρασίας). Όλα τα παραπάνω συστήματα και εξοπλισμοί είναι διασυνδεμένα με σύστημα αυτοματισμού με κεντρικό Η/Υ.

Σχέδιο δράσης επιδεικτικής εφαρμογής GRASP – MED για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτιρίων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Η MES Energy ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Σχέδιο δράσης επιδεικτικής εφαρμογής GRASP – MED, με τη χρήση της πλατφόρμας του έργου GRASP, για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτιρίων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος». Η εταιρεία είχε αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κτίρια

  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
  • Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας»

Οι υπηρεσίες περιλάμβαναν τη διάγνωση, αποτύπωση, επιθεώρηση της ενεργειακής κατάστασης των ανωτέρω κτιρίων, την αξιολόγηση επίπτωσης εναλλακτικών σεναρίων ανακαίνισης με εφαρμογή βασικών τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ με χρήση της πλατφόρμας GRASP – MED λαμβάνοντας υπόψη ενεργειακούς και οικονομικούς δείκτες, την επιλογή βέλτιστου σεναρίου, την υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του Έργου.

Energia.gr – “Πρόσωπα στην Επικαιρότητα”: Αφιέρωμα στον Δρ. Παναγιώτη Ζέρβα, Δ/ντή Έρευνας & Ανάπτυξης της MES ENERGY A.E.

Εκτενές άρθρο παρουσίασης του έργου του Δρ. Παναγιώτη Ζέρβα, Δ/ντή Έρευνας & Ανάπτυξης της MES ENERGY A.E., αναρτήθηκε στη σελίδα Energia.gr στην ενότητα «Πρόσωπα στην Επικαιρότητα», ως ενός εκ των πρωτοπόρων των Τεχνολογιών Υδρογόνου στην Ελλάδα.

Δείτε το πλήρες άρθρο εδώ

Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Επενδυτικών Σχεδίων στην Κρήτη

Οι εταιρείες Κρητικό Βιοαέριο 1 και Κρητικό Βιοαέριο 2, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, έλαβαν θετική απάντηση στο αίτημα ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο (Ν.3908/2011).

Η εταιρεία Κρητικό Βιοαέριο 1 υπέβαλε πρόταση για Εγκατάσταση Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Χρήση Βιομάζας & Βιοκαυσίμων Ισχύος 250 + 250 kW στη θέση ΛΙΒΑΔΙΑ, Δ. Αγίου Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνου συνολικού κόστους 2.033.000,00 ευρώ. Η απόφαση υπαγωγής περιλαμβάνει συνολική ενίσχυση ύψους 813.200,00 ευρώ. Οι εν λόγω σταθμοί έχουν λάβει όρους σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.

Η εταιρεία Κρητικό Βιοαέριο 2 υπέβαλε πρόταση για Εγκατάσταση Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Χρήση Βιοαερίου & Βιοκαυσίμων Ισχύος 250 + 250 kW στο ΔΔ ΜΑΡΑΘΟΥ, Δ. Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου συνολικού κόστους 2.021.000,00 ευρώ. Η απόφαση υπαγωγής περιλαμβάνει συνολική ενίσχυση ύψους 606.300,00 ευρώ. Οι εν λόγω σταθμοί έχουν λάβει όρους σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.

Έξυπνη Θερμοκηπιακή Μονάδα στο ΤΕΙ Καλαμάτας

Η MES Energy ολοκλήρωσε το έργο Προμήθειας, Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου (SCADA) θερμοκηπίου στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Η εταιρεία είχε αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού και λειτουργία του στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Καλαμάτας»,  και συγκεκριμένα του Υποέργου με τίτλο: «Έξυπνη Θερμοκηπιακή μονάδα με αυτοματοποιημένη χρήση των Α.Π.Ε» με βάση τη σύμβαση που είχε υπογράψει. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων  & Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.