ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 MW – ΘΕΣΗ «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ» ΔΕΣΦΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση στη ΡΑΕ το Μάρτιο του 2015 και αναμένεται να λάβει τη σχετική άδεια εντός του 2015. Παράλληλα αιτήθηκε στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογία, δασαρχείο, ΥΠΑ κλπ) και αναμένει να λάβει τις εγκρίσεις που υπολείπονται. Το έργο αναμένεται να παράγει με βάσει τα διαθέσιμα ανεμολογικά δεδομένα περισσότερες από 4.900 MWh ετησίως.

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2,4 MW – ΘΕΣΗ «ΠΑΤΩΜΑ» ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΙΟΩΤΙΑΣ

Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση στη ΡΑΕ το Δεκέμβριο του 2014 και αναμένεται να λάβει τη σχετική άδεια εντός του 2015. Παράλληλα αιτήθηκε στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογία, δασαρχείο, ΥΠΑ κλπ) και αναμένει να λάβει τις εγκρίσεις που υπολείπονται. Το έργο αναμένεται να παράγει με βάσει τα διαθέσιμα ανεμολογικά δεδομένα περισσότερες από 4.600 MWh ετησίως.

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2,3 MW – ΘΕΣΗ «ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ» ΔΕΣΦΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση στη ΡΑΕ το Δεκέμβριο του 2014 και αναμένεται να λάβει τη σχετική άδεια εντός του 2015. Παράλληλα αιτήθηκε στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογία, δασαρχείο, ΥΠΑ κλπ) και αναμένει να λάβει τις εγκρίσεις που υπολείπονται. Το έργο αναμένεται να παράγει με βάσει τα διαθέσιμα ανεμολογικά δεδομένα περισσότερες από 5.600 MWh ετησίως.

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2MW – ΘΕΣΗ «ΠΟΡΤΕΣ– ΚΟΡΥΦΗ» ΔΕΣΦΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η εταιρεία ξεκίνησε την αδειοδότηση του αιολικού σταθμού καταθέτοντας αίτηση στη ΡΑΕ τον Ιούνιο του 2014. Παράλληλα αιτήθηκε στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και έλαβε τις απαιτούμενες από το νόμο εγκρίσεις (αρχαιολογία, δασαρχείο, ΥΠΑ κλπ). Το Δεκέμβριο του 2014 εκδόθηκε η σχετική άδεια από τη ΡΑΕ. Το έργο αναμένεται να παράγει με βάσει τα διαθέσιμα ανεμολογικά δεδομένα περισσότερες από 5.400 mWh ετησίως.