ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 500 kW– ΘΕΣΗ «ΑΝΩ ΛΑΤΖΙΜΑΣ» Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Η εταιρία σχεδιάζει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 500 kW στη θέση Άνω Λατζιμάς, Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε. Ρεθύμνου Κρήτης. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Αύγουστο του 2014 ενώ η τελική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2015. Με την ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την έκδοση της ΑΕΠΟ η εταιρεία θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.

Η μονάδα θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη κτηνοτροφικά απόβλητα, αγροτικά απόβλητα, απόβλητα φρούτων και χυμών και τυρόγαλο. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται 27000 τόνους πρώτης ύλης ετησίως.

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 250 kW ΚΑΙ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ 250 kW – ΘΕΣΗ Π.Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΥΛΙΣΣΟΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η εταιρία σχεδιάζει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 250 kW και από Βιορευστά ισχύος 250 kW στην Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου, Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Αύγουστο του 2014 ενώ η τελική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2015. Με την ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την έκδοση της ΑΕΠΟ η εταιρεία θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.

Το ένα τμήμα της μονάδας θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης (βιοαέριο) χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη ληγμένα τρόφιμα, απόβλητα σφαγείων, τυροκομείων, κτηνοτροφείων, αγροτικά απόβλητα. Το άλλο τμήμα της μονάδας θα λειτουργεί με καύση βιομάζας (βιορευστά) και θα χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη τηγανέλαια. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται 14050 τόνους πρώτης ύλης ετησίως.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 250 kW ΚΑΙ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ 250 kW – ΘΕΣΗ «ΛΙΒΑΔΙΑ» Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Η εταιρία σχεδιάζει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 250 kW και από Βιορευστά ισχύος 250 kW στη θέση Λιβάδια, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνου Κρήτης. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Αύγουστο του 2014 ενώ η τελική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2015. Με την ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την έκδοση της ΑΕΠΟ η εταιρεία θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.

Το ένα τμήμα της μονάδας θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης (βιοαέριο) χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη ληγμένα τρόφιμα, απόβλητα σφαγείων, τυροκομείων, κτηνοτροφείων, αγροτικά απόβλητα. Το άλλο τμήμα της μονάδας θα λειτουργεί με καύση βιομάζας (βιορευστά)  και θα χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη τηγανέλαια. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται 14050 τόνους πρώτης ύλης ετησίως.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 250 kWp – ΘΕΣΗ «ΝΤΑΛΙΠΙ» ΔΑΥΛΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση Νταλίπι ΤΚ Δαύλειας Βοιωτίας. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2013 και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τον Δεκέμβριο του 2014.

Η μονάδα θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αεριοποίησης και θα χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη στελέχη βαμβακιού που θα συλλέγονται από τον κάμπο της Δαύλειας και της Κωπαΐδας κατόπιν της κοπής του βαμβακιού. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται 2700 τόνους πρώτης ύλης ετησίως.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 250 kWp – ΘΕΣΗ «ΒΑΓΙΑ» ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση Βαγιά Αγίου Λουκά Αλιβερίου Εύβοιας. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2013 ενώ για την ώρα βρίσκεται στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.