ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1 ΜWp ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚH ΣΤΕΓH – ΔΟΜΟΚΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Α.Β.Ε.Κ. Νομικός. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του σταθμού τον Ιούλιο του 2012 από την Conergy η οποία είχε αναλάβει εκτός από την προμήθεια, το σχεδιασμό και τη μελέτη του πάρκου. Ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε έξι στέγαστρα των αποθηκών της εταιρείας Α.Β.Ε.Κ. Νομικός. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 4.164 πάνελ 240W και 62 αντιστροφείς. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία μέσα στον ίδιο μήνα οπότε πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 ΜWp – ΔΟΜΟΚΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δύο ΦΒ σταθμοί ισχύος 500 kWp έκαστος επί εδάφους εγκατεστημένοι στην περιοχή του Δομοκού. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή των σταθμών το Γενάρη του 2013 από την Conergy η οποία είχε αναλάβει εκτός από την προμήθεια, το σχεδιασμό και τη μελέτη του πάρκου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία μέσα σε ένα μήνα οπότε πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2 ΜWp – ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τέσσερεις ΦΒ σταθμοί ισχύος 500 kWp έκαστος επί εδάφους εγκατεστημένοι στην περιοχή της Λιβαδειάς. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή των σταθμών το Γενάρη του 2013 από την Conergy η οποία είχε αναλάβει εκτός από την προμήθεια, το σχεδιασμό και τη μελέτη του πάρκου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία μέσα σε ένα μήνα οπότε πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 150 kWp – ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΦΒ σταθμός ισχύος 150 kWp επί εδάφους στον Πάμισο Μεσσηνίας. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του σταθμού από την εταιρεία ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ το Δεκέμβριο του 2012. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το Φεβρουάριο του 2013 οπότε πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1 ΜWp ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΒ σταθμός ισχύος 1MWp εγκατεστημένος σε βιομηχανικές στέγες κτιρίου στη Μαγούλα Αττικής ιδιοκτησιας της εταιρείας ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του σταθμού την άνοιξη του 2012 από την Conergy η οποία είχε αναλάβει εκτός από την προμήθεια, το σχεδιασμό και τη μελέτη του πάρκου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σε λιγότερο από δύο μήνες τον Ιούνιο του 2012 οπότε πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 170 kWp ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΦΒ Σταθμός Ισχύος 170 kWp σε βιομηχανική στέγη στον Άγιο Γεώργιου Βελεστίνου Μαγνησίας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΗΛΙΑΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ. Η κατασκευή του έργο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2012 και η σύνδεσή του με το δίκτυο πραγματοποιήθηκε το Γενάρη του 2013.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 400 kWp ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ – ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΒ Σταθμός Ισχύος 400 kWp σε βιομηχανική στέγη σε κτίριο της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ιδιοκτησίας της εταιρείας GEV GREEN ENERGY. Η αδειοδότηση του έργου ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2012 και μπήκε σε φάση κατασκευής το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Ο σταθμός πιστοποιήθηκε από την TUV Austria για την κατασκευή του και συνδέθηκε με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Γενάρη του 2013. Έκτοτε λειτουργεί απρόσκοπτα.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 400 kWp – ΘΕΣΕΙΣ «ΒΕΡΒΑ» ΚΑΙ «ΑΛΩΝΙΑ» ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τέσσερεις ΦΒ Σταθμοί Ισχύος 100 kWp έκαστος στο Δίστομο Βοιωτίας ιδιοκτησίας των εταιρειών ΣΑΝΔΑΛΗ. Τα έργα αδειοδοτήθηκαν το καλοκαίρι του 2011 και μπήκαν σε φάση κατασκευής το 2012. Οι σταθμοί συνδέθηκαν με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2012 και έκτοτε λειτουργούν απρόσκοπτα.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 20 kWp ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Δύο ΦΒ σταθμοί σε στέγες Ιερών Μονών στην Κόρινθο στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Φωτοβολταϊκών σε Στέγες. Ο ένας σταθμός βρίσκεται στην Ι.Μ. Παναγία Πάντων Χαρά και ο δεύτερος στην Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου. Τα έργα πραγματοποιήθηκαν το 2012 και έκτοτε λειτουργούν απρόσκοπτα.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 200 kWp ΜΕ TRACKER – ΘΕΣΗ «ΡΑΦΗ» ΔΑΥΛΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δύο ΦΒ Σταθμοί με tracker δύο αξόνων Ισχύος 100 kWp έκαστος στη Δαύλεια Βοιωτίας ιδιοκτησίας της εταιρείας ECONOISIS A.B.E.T.E.. Τα έργα αδειοδοτήθηκαν το καλοκαίρι του 2011 και μπήκαν σε φάση κατασκευής το 2012. Η εταιρία σύναψε σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ τον Ιανουάριο του 2012 με τιμή Feed in Tariff 429,46 €/MWh. Οι σταθμοί συνδέθηκαν με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012 και έκτοτε λειτουργούν απρόσκοπτα.