Η εταιρία σχεδιάζει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 250 kW και από Βιορευστά ισχύος 250 kW στη θέση Λιβάδια, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνου Κρήτης. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Αύγουστο του 2014 ενώ η τελική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2015. Με την ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την έκδοση της ΑΕΠΟ η εταιρεία θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.

Το ένα τμήμα της μονάδας θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης (βιοαέριο) χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη ληγμένα τρόφιμα, απόβλητα σφαγείων, τυροκομείων, κτηνοτροφείων, αγροτικά απόβλητα. Το άλλο τμήμα της μονάδας θα λειτουργεί με καύση βιομάζας (βιορευστά)  και θα χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη τηγανέλαια. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται 14050 τόνους πρώτης ύλης ετησίως.