Η εταιρία σχεδιάζει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 500 kW στη θέση Άνω Λατζιμάς, Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε. Ρεθύμνου Κρήτης. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Αύγουστο του 2014 ενώ η τελική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2015. Με την ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την έκδοση της ΑΕΠΟ η εταιρεία θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.

Η μονάδα θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη κτηνοτροφικά απόβλητα, αγροτικά απόβλητα, απόβλητα φρούτων και χυμών και τυρόγαλο. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται 27000 τόνους πρώτης ύλης ετησίως.