Η εταιρεία έχει αναλάβει την υπηρεσία με τίτλο «Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP – MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων» στο πλαίσιο του έργου «GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector (GRASP)» του προγράμματος «MED 2013-2015» που πραγματοποιεί ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδας. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015.