Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση Νταλίπι ΤΚ Δαύλειας Βοιωτίας. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2013 και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τον Δεκέμβριο του 2014.

Η μονάδα θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αεριοποίησης και θα χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη στελέχη βαμβακιού που θα συλλέγονται από τον κάμπο της Δαύλειας και της Κωπαΐδας κατόπιν της κοπής του βαμβακιού. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται 2700 τόνους πρώτης ύλης ετησίως.