Α.Β.Ε.Κ. Νομικός. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του σταθμού τον Ιούλιο του 2012 από την Conergy η οποία είχε αναλάβει εκτός από την προμήθεια, το σχεδιασμό και τη μελέτη του πάρκου. Ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε έξι στέγαστρα των αποθηκών της εταιρείας Α.Β.Ε.Κ. Νομικός. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 4.164 πάνελ 240W και 62 αντιστροφείς. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία μέσα στον ίδιο μήνα οπότε πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο.