Δύο ΦΒ σταθμοί ισχύος 500 kWp έκαστος επί εδάφους εγκατεστημένοι στην περιοχή του Δομοκού. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή των σταθμών το Γενάρη του 2013 από την Conergy η οποία είχε αναλάβει εκτός από την προμήθεια, το σχεδιασμό και τη μελέτη του πάρκου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία μέσα σε ένα μήνα οπότε πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο.