Η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος SMART IN MED έχει αναλάβει το έργο «Υπηρεσίες διερεύνησης, αναγνώρισης και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Αττικής στο χώρο των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και πιλοτική εφαρμογή αυτών σε πραγματικές επιχειρήσεις». Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Μάιο του 2015.