Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση στη ΡΑΕ το Μάρτιο του 2015 και αναμένεται να λάβει τη σχετική άδεια εντός του 2015. Παράλληλα αιτήθηκε στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογία, δασαρχείο, ΥΠΑ κλπ) και αναμένει να λάβει τις εγκρίσεις που υπολείπονται. Το έργο αναμένεται να παράγει με βάσει τα διαθέσιμα ανεμολογικά δεδομένα περισσότερες από 4.900 MWh ετησίως.